Chỉ với 3 thông tin cơ bản, bạn sẽ ngay lập tức biết được hệ thống Solar phù hợp nhất cho gia đình,
giúp tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng tối ưu

Thông tin

1 kWp công suất cần diện tích lắp đặt 13.04 m2

Diện tích mái nhà còn trống để lắp đặt điện mặt trời (M2)

Mái nhà của bạn có thể lắp được hệ Solar với công suất tối đa là 3.83 kWp

Chi phí điện bạn đang trả mỗi tháng (VNĐ)?

Bạn muốn tiết kiệm bao nhiêu % tiền điện với điện mặt trời?